Privacy beleid

1. Algemeen


Deze privacyverklaring informeert je – als klant of bezoeker van onze website www.ergonomio.com – omtrent wat er gebeurt met eventuele persoonsgegevens die je ons verschaft of die wij over jou verzamelen en verwerken.

De privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten en alle gegevensverwerkingen die wij doen of die in opdracht van ons gedaan worden door externe partijen en volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbevescherming (AVG, internationaal gekend als “GDPR”) zoals deze in België van kracht is en waar wij gevestigd zijn.

Wij vallen niet onder de verplichting om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht op ons alemeen e-mailadres info@ergonomio.com

2. Wie zijn wij en hoe kan je ons contacteren?


Wij zijn Ergonomio, een onderdeel van Creato bvba, Businesspark Berbroek, Steenweg 3 -701, 3540 Herk-de-Stad, België met ondernemingsnummer BE0479885625. Je kan ons contacteren met enige verzoeken aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens via e-mail: info@ergononomio.com

3. Het gebruik van “cookies”


Tijdens een bezoek aan onze site kunnen “cookies” op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van jouw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

4. Google analytics


Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar de door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Onderstaande lijst biedt een compleet overzicht van alle categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn.

 • Jouw persoonlijke contactgegevens, zoals naam en voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, telefoon of GSM-nummer, …
 • Jouw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, chats, ingevulde contactformulieren op onze website, …
 • Producten die je bij ons afneemt, jouw aankoopgeschiedenis
 • Marketing en analyse-data, zoals nieuwsbrieven die je ontvangen hebt en of je bepaalde links hierin hebt aangeklikt, al dan niet aangevuld met analyse-data o.b.v. profiling om u een zo relevant en gepersonaliseerd mogelijk aanbod te kunnen bieden
 • Jouw interactie op onze website, zoals je accountgegevens en het winkelmandje dat je aanmaakt, eventuele productbeoordelingen die je inzend, online bestellingen die je plaatst inclusief je IP-adres, …
 • Informatie die we verkrijgen van externe partijen, zoals financiële instellingen en andere betalingsverwerkers, adressenmakelaars, …
 • Derdepartijtransacties, dus waarbij een andere persoon in naam van jou een bepaalde transactie verricht, bvb. een bankoverschrijving of online betaling, dan bekomen we vaak bepaalde persoonsgegevens omtrent die derde partij zoals de naam en voornaam.

6. Verwerkingsdoeleinden


Creato bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van jou:

 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomst of contractuele verplichting

  • Om je op de hoogte te houden van het verloop van je bestelling en om deze te kunnen uitleveren of je te verwittigen om deze te kunnen komen afhalen.
  • Om inzicht te hebben in jouw communicatie met ons en jouw aankoopgeschiedenis om je zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen helpen.
  • Om te kunnen uitwisselen met onze zakenpartners, zoals bvb. met logistieke partners voor de uitlevering van jouw bestelling.

 • In een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij

  • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
  • Om je proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten voor te stellen.
  • Om ons bedrijf optimaal te kunnen beheren.
  • Om analytische en statistische inzichten te krijgen in ons klantenbestand en onze prestaties en hoe we deze verder kunnen optimaliseren.
  • Om jouw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
  • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
  • Om je op de hoogte te houden van nieuwe merken of producten en het reilen en zeilen binnen Ergonomio, ergonomie en (kantoor)werkplekken in het algemeen.
  • Om je proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
  • Om je te kunnen contacteren wanneer je een prijs gewonnen hebt met één van onze acties.
  • Om je mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.

 • Omwille van wettelijke verplichtingen
   Om onze boekhouding te kunnen voeren.


Direct marketing
Als je klant bent van Ergonomio, kunnen we je directmarketingmails over vergelijkbare producten en/of diensten sturen op basis van ons rechtmatig belang, en dit totdat je je uitschrijft voor deze mailings door te klikken op de afmeldknop onderaan elke promotionele e-mail.

Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de werkprestaties van die natuurlijke persoon, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

De verwerking van je persoonsgegevens kan gepaard gaan met het opstellen van profielen voor directmarketingdoeleinden, waarbij wij je bepaalde producten en aanbiedingen zullen voorstellen op basis van je eerdere aankopen.

7. Bewaarperiode


De bewaartijden van uw persoonsgegevens variëren en zijn afhankelijk van de volgende criteria:

 • Zo lang je ons je toestemming geeft, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief
 • Zo lang als nodig volgens wettelijke verplichtingen, bvb. de bewaartijden van facturen.
 • Zo lang als nodig volgens contractuele verplichtingen, bvb. om service en assistentie te kunnen verlenen, om de wettelijke of bijkomende garantie te bieden, …
 • Zo lang als nodig is volgens onze bedrijfsbehoeften, bvb. om te weten wat je in het verleden bij ons aangekocht hebt en deze informatie ook aan jou te kunnen blijven aanbieden.


8. Recht van inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens


Je hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn of de verwerking ervan laten beperken.

Bovendien, heb je het recht om een kopie van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, word je gevraagd om:

 • Zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen; en/of
 • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ergonomio.com


Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Creato bvba - Ergonomio, waarbij Creato zijn bedrijfsactiviteit reorganiseert, overdraagt of stopzet, of wanneer Creato failliet gaat, kunnen je persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. In dat geval zal Creato, indien redelijkerwijze mogelijk, proberen je vooraf op de hoogte te brengen van het feit dat wij je persoonsgegevens aan een derde overdragen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch, noch commercieel.

Creato kan je e-mailadres of de andere persoonsgegevens die je ons verstrekt, doorgeven aan Facebook/Instagram/Google Ads om persoonlijke advertenties op Facebook/Instagram/Google Ads te maken of om lookalike audiences op Facebook te creëren. Als je onze cookies accepteert, zullen je persoonsgegevens doorgegeven worden aan Facebook/Instagram/Google Ads voor directmarketing doeleinden.

Creato kan je persoonsgegevens doorgeven aan partners die klantenreviews over onze producten en diensten verstrekken.
Je hebt het recht om op ieder ogenblik bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van profilering voor directmarketingdoeleinden. Stuur daarvoor een e-mail naar info@ergonomio.com

9. Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Creato bvba of rechthoudende derden.

10. Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Creato bvba – Ergonomio levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Creato bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Creato bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je mailen naar  info@ergonomio.com

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Creato bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Creato bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Creato bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Vragen


Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van Ergonomio - Creato bvba kunt u zich richten tot:

Caroline Reynders
+32(0)11-597450
info@ergonomio.com